page_banner

Ako si vybrať mazací systém pre procesný priemysel

Rozhodovanie o tom, ako mazať zariadenia v spracovateľskom závode, nie je ľahká úloha.Vo všeobecnosti neexistuje žiadne akceptované pravidlo, ako to možno dosiahnuť.Pri vývoji stratégie pre mazanie každého mazacieho bodu musíte zvážiť niekoľko faktorov, ako sú dôsledky zlyhania ložiska, cyklus mazania, schopnosť manuálneho mazania a riziká premazania počas bežnej výroby.

Najprv si povedzme niečo o automatickom mazacom systéme.Automatické mazacie systémy sú navrhnuté tak, aby eliminovali náklady na manuálnu prácu a zároveň umožnili mazanie stroja počas bežnej výroby.Tieto systémy môžu tiež minimalizovať riziko kontaminácie maziva, vyhnúť sa potenciálnym rizikám spojeným s ručným mazaním a poskytnúť lepšiu kontrolu množstva dávkovaného maziva.K dispozícii sú rôzne konfigurácie systému, vrátane dvojlinkových, jednolinkových volumetrických, jednolinkových progresívnych a jednobodových systémov.

Všimnite si, že väčšina systémov monitoruje iba tlak v hlavnom rozvode alebo že sa piest v dávkovači pohol.Žiadny z tradičných systémov nedokáže indikovať, či je mazacie potrubie medzi dávkovačom a mazacím bodom prerušené.

212

Zároveň zabezpečte, aby sa meralo množstvo maziva privádzaného do bodu a porovnávalo sa s nastavenou hodnotou, alebo aby sa merania vibrácií pravidelne zbierali a študovali, pričom v prípade potreby sa prijmú vhodné opatrenia.

V neposlednom rade neprehliadnite školenia členov vášho tímu.Personál údržby musí byť oboznámený so všetkými typmi používaných systémov.Mazacie systémy môžu zlyhať a potrebujú opravu.Preto je rozumné nemiešať veľa rôznych typov systémov a značiek.To by mohlo viesť k výberu dvojriadkového systému len pre niekoľko bodov, pričom jednoradový progresívny systém by bol lacnejší.


Čas odoslania: 16. októbra 2021